SKPOS®

Slovenská priestorová
observačná služba

SKPOS®

Slovenská priestorová observačná služba

Slovenská priestorová observačná služba (SKPOS®) je multifunkčný nástroj na presné určovanie polohy objektov a javov pomocou globálnych navigačných družicových systémov (ďalej GNSS). Služba umožňuje používateľom pracovať on-line alebo dodatočne v záväzných geodetických referenčných systémoch ETRS89 a S-JTSK (v realizácii JTSK03). SKPOS® pozostáva zo siete permanentných referenčných staníc GNSS pripojených pomocou privátnej virtuálnej siete do Národného servisného centra nachádzajúceho sa na Geodetickom a kartografickom ústave v Bratislave. Národné servisné centrum je vybavené riadiacim softvérom služby, ktorý spravuje namerané družicové observácie zo siete permanentných referenčných staníc a zároveň generuje tzv. sieťové korekcie pre používateľov využívajúcich službu v reálnom čase a údaje slúžiace na dodatočné spracovanie pre používateľov vybavených postprocesingovým softvérom.

Aktuálne informácie RSS feed
 • Rozšírenie služby SKPOS_cm o nový formát RTCM 3.2 (mountpoint SKPOS_CM_32)
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 5.10/5.02
 • Spustenie nového webu služby SKPOS
 • Spustenie online registrácie do služby SKPOS
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 3.5.8
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 5.03/5.02 a prijímačov Trimble NetR8 na verziu 4.87/3.62
 • Nastavenie absolútnej kalibrácie na referenčnej stanici BBYS
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 3.5.6,
  pripojenie novej referenčnej stanice VELS do sieťového riešenia služby
 • Úprava služieb SKPOS: zrušenie limitov RTK meraní v službách SKPOS_cm a SKPOS_dm
 • Pripojenie zahraničnej stanice KROS do sieťového riešenia služby
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 4.93/4.93
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 3.5.5
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 3.1.5
 • Pripojenie zahraničnej stanice WIEN do sieťového riešenia služby
 • Pripojenie nových referenčných staníc TELG, KAME a BASV do sieťového riešenia služby
 • Dočasné prerušenie prevádzky služby z dôvodu migrácie IT infraštruktúry na nový hardvér
 • Zrušenie referenčnej stanice SKSO
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 4.85/4.29
 • Úprava cien služieb a produktov SKPOS podľa cenníka produktov a služieb GKÚ Bratislava
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 2.5.9
 • Zrušenie referenčnej stanice SKRS. Pripojenie novej stanice RISA
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 2.5.8
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 4.81/4.29
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 2.5.7
 • Pripojenie 12 zahraničných referenčných staníc do sieťového riešenia služby
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 2.5.6
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 2.5.4
Novšie Staršie