SKPOS®

Slovenská priestorová
observačná služba

SKPOS®

Slovenská priestorová observačná služba

Slovenská priestorová observačná služba (SKPOS®) je multifunkčný nástroj na presné určovanie polohy objektov a javov pomocou globálnych navigačných družicových systémov (ďalej GNSS). Služba umožňuje používateľom pracovať on-line alebo dodatočne v záväzných geodetických referenčných systémoch ETRS89 a S-JTSK (v realizácii JTSK03). SKPOS® pozostáva zo siete permanentných referenčných staníc GNSS pripojených pomocou privátnej virtuálnej siete do Národného servisného centra nachádzajúceho sa na Geodetickom a kartografickom ústave v Bratislave. Národné servisné centrum je vybavené riadiacim softvérom služby, ktorý spravuje namerané družicové observácie zo siete permanentných referenčných staníc a zároveň generuje tzv. sieťové korekcie pre používateľov využívajúcich službu v reálnom čase a údaje slúžiace na dodatočné spracovanie pre používateľov vybavených postprocesingovým softvérom.

Aktuálne informácie RSS feed
 • Vážení používatelia služby SKPOS, problém s nedostupnosťou služby pre generovanie súborov Rinex pre post-processing sa podarilo odstrániť
 • Vážení používatelia služby SKPOS, stále pretrváva problém s nedostupnosťou služby pre generovanie súborov Rinex pre post-processing. Na jeho odstránení sa pracuje. Vieme poskytnúť súbory Rinex z referenčných staníc siete SKPOS. V prípade záujmu posielajte svoje požiadavky na e-mailovu adresu skpos@skgeodesy.sk.
 • Vážení používatelia služby SKPOS, dnes, t.j. 21.11.2017 približne v čase od cca 12:30 nastal výpadok siete v celom objekte GKÚ, dôsledkom čoho má služba SKPOS výpadok. Veríme, že bude odstránený čím skôr. Aktuálne informácie ktoré máme ale hovoria o tom, že to môže trvať aj pár hodín. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.
 • Vážení používatelia služby SKPOS, v utorok 17.10.2017 približne v čase od 12:00 do 13:00 hod. nastal výpadok siete v celom objekte GKÚ, dôsledkom čoho mala služba SKPOS výpadok. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.
 • Vážení používatelia, vo štvrtok 12.10.2017 v čase od 16:00 do 20:00 hod. bude prebiehať aktualizácia firmvéru diskových polí. Štandardne uvedená aktualizácia nespôsobuje výpadky dostupnosti, no napriek tomu vás o tejto skutočnosti informujeme.
 • Nadobúda účinnosť Dodatok č. 1 zo dňa 30.5.2017 k smernici ÚGKK O-84.11.13.31.12.00-16 na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom SKPOS
 • V čase od 6:30 do 8:15 bola služba krátkodobo nedostupná. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy.
 • Vážení používatelia služby SKPOS, oznamujeme Vám, že služba SKPOS je z technických príčin nedostupná. Na odstránení problému sa pracuje. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy.
 • Služba SKPOS je po niekoľkohodinovom prerušení opäť plne funkčná.
 • Od 2.6.2017 je k dispozícii v sekcii Zaujímavosti Publikácia 10 rokov SKPOS vydaná pri príležitosti 10 výročia SKPOS, ktoré bolo v roku 2016
 • Rozšírenie služby SKPOS_cm o nový formát RTCM 3.2 (mountpoint SKPOS_CM_32)
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 5.10/5.02
 • Spustenie nového webu služby SKPOS
 • Spustenie online registrácie do služby SKPOS
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 3.5.8
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 5.03/5.02 a prijímačov Trimble NetR8 na verziu 4.87/3.62
 • Nastavenie absolútnej kalibrácie na referenčnej stanici BBYS
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 3.5.6,
  pripojenie novej referenčnej stanice VELS do sieťového riešenia služby
 • Úprava služieb SKPOS: zrušenie limitov RTK meraní v službách SKPOS_cm a SKPOS_dm
 • Pripojenie zahraničnej stanice KROS do sieťového riešenia služby
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 4.93/4.93
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 3.5.5
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 3.1.5
 • Pripojenie zahraničnej stanice WIEN do sieťového riešenia služby
 • Pripojenie nových referenčných staníc TELG, KAME a BASV do sieťového riešenia služby
 • Dočasné prerušenie prevádzky služby z dôvodu migrácie IT infraštruktúry na nový hardvér
 • Zrušenie referenčnej stanice SKSO
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 4.85/4.29
 • Úprava cien služieb a produktov SKPOS podľa cenníka produktov a služieb GKÚ Bratislava
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 2.5.9
 • Zrušenie referenčnej stanice SKRS. Pripojenie novej stanice RISA
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 2.5.8
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 4.81/4.29
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 2.5.7
 • Pripojenie 12 zahraničných referenčných staníc do sieťového riešenia služby
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 2.5.6
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 2.5.4
Novšie Staršie