SKPOS®

Slovenská priestorová
observačná služba

Novinky z SKPOS – 2. polrok 2023


Nová služba „Najbližšia referenčná stanica“

Od 1.1.2024 spúšťame novú službu „Najbližšia referenčná stanica“, ktorá bude dostupná cez mountpoint SKPOS_CM_NS_34_MSM7. Služba nevyužíva sieťové riešenie a nedochádza ku generovaniu virtuálnej referenčnej stanice, ale korekcie sú poskytované priamo z najbližšej referenčnej stanice. Riadiaci softvér na základe približnej polohy identifikuje najbližšiu referenčnú stanicu a začne odosielať údaje priamo z tejto referenčnej stanice. Vzhľadom na rozdielne rozloženie hmôt v atmosfére a odlišné podmienky medzi miestom referenčného a pohybujúceho sa prijímača je metóda spoľahlivá do vzdialenosti 20 km od referenčnej stanice. Výhodou metódy je, že sa odosiela väčší počet družíc ako pri metóde VRS. Viac informácií o koncepte najbližšej referenčnej stanice nájdete v sekcii Návody.

Porovnanie počtu družíc počas 24-hodinového merania v lokalite so zákrytom horizontu
Porovnanie počtu družíc počas 24-hodinového merania v lokalite so zákrytom horizontu
Zvýšená solárna aktivita

Nachádzame sa 25. cykle solárnej aktivity, ktorej vrchol bol predikovaný na rok 2025. Ako je však vidieť z grafu, situácia je ešte horšia, pretože hodnoty očakávaného maxima boli už tento rok vyššie. Zvýšená solárna aktivita Vám môže spôsobovať problém pri meraní najmä v zimných mesiacoch v obedňajších hodinách. Počas týchto hodín preto odporúčame sledovať stav ionosféry, ktorý je dostupný po prihlásení sa do SKPOS Online obchodu. Odpovede na často kladené otázky ohľadom toho problému nájdete napríklad aj na stránke solar cycle.

Graf ionosferickej aktivity pre deň 27.11.2023
Graf ionosferickej aktivity pre deň 27.11.2023
Výmena prijímačov

Počas leta bolo vymenených 11 starších prijímačov NetR9 za nové Alloy. Spolu je tak už 19 z 36 referenčných staníc schopných poskytovať údaje z družíc BeiDou III. generácie.

Alloy prijímač
Alloy prijímač
Nová fyzická monitorovacia stanica

V spolupráci s Katedrou hospodárskej úpravy lesov a geodézie, Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene sme do monitoringu SKPOS zaradili novú fyzickú monitorovaciu stanicu TUZV. Výsledky z TUZV si môžete pozrieť na webe monitoringu sieťového riešenia SKPOS výberom možnosti „Fyzické stanice“. Počet monitorovacích staníc SKPOS by sa týmto krokom nemal skončiť, naopak v budúcnosti plánujeme pridať ešte minimálne jednu.

Fyzická monitorovacia stanica TUZV
Fyzická monitorovacia stanica TUZV
InSAR

Na ďalšie dve referenčné stanice (DOPL, LIE1) boli pridané pasívne kútové odrážače na metódu InSAR. Spolu tak máme v SKPOS opatrených InSAR odrážačmi 14 referenčných staníc.

Pasívne InSAR odrážače na stanici DOPL
Pasívne InSAR odrážače na stanici DOPL
Počet používateľov

V októbri sme prekonali hranicu 3000 registrovaných používateľov. Kým na prvú tisícku sme čakali 10 rokov, druhá padla za ďalších 5 rokov a tá doteraz posledná už iba za 3 roky.

Počet používateľov
Počet používateľov SKPOS
Nový poskytovateľ virtuálne privátnej siete

Od novembra je novým poskytovateľom virtuálnej privátnej siete spoločnosť O2. Zvýšila sa rýchlosť pripojenia a dostupnosť, znížili sa oneskorenia toku údajov z referenčných staníc do národného servisného centra.


Údržba referenčných staníc

Výmenu poskytovateľa virtuálnej privátnej siete sme využili na vykonanie kompletnej údržby na všetkých referenčných staniciach.

eferenčné stanice SKPOS
Referenčné stanice SKPOS

Dostupnosť služby

Podľa nezávislého monitoringu bola dostupnosť služby SKPOS v tomto roku 99,99%.


SKPOS je na Facebooku

Na Facebooku je nás už takmer 400. Ak nás ešte nesledujete a máte záujem o rôzne zákulisné informácie, neváhajte nás navštíviť.