SKPOS®

Slovenská priestorová
observačná služba

Novinky z SKPOS – 1. polrok 2023


Upgrade riadiaceho softvéru

V apríli bol vykonaný upgrade riadiaceho softvéru služby na najnovšiu verziu, čo prinieslo niekoľko zmien:

Nové servery

SKPOS servery boli premigrované na novú serverovú infraštruktúru. Vymenili sme pritom distribuované prostredie za tzv. „single-server“ riešenie a sme veľmi radi, že sa nám to podarilo bez akéhokoľvek výpadku.


Sieť referenčných staníc

Sieť referenčných staníc sa rozrástla o jednu novú stanicu v Spišských Vlachoch (SPVL), čím sa v tejto lokalite výrazne zahustila. Očakávaný termín jej zapojenia do sieťového riešenia je jún/júl 2023.

Vzdialenosť lokalít od referenčných staníc. Zelenou šípkou označená lokalita v Spišských Vlachoch
Vzdialenosť lokalít od referenčných staníc. Zelenou šípkou označená lokalita v Spišských Vlachoch

Referenčné stanice v Nitre (NTRA) a v Jaslovských Bohuniciach (JASL) boli premiestnené zo strechy na pilierovú stabilizáciu. Túto zmenu stabilizácie robíme preto, že pilierová stabilizácia spĺňa kritériá na výskum geodynamiky a môžeme na pilier osadiť InSAR pasívne odrážače. Očakávanými termínmi ich zapojenia do sieťového riešenia je jún/júl 2023.

Referenčná stanice v Nitre (vľavo) a v Jaslovských Bohuniciach (vpravo)
Referenčná stanice v Nitre (vľavo) a v Jaslovských Bohuniciach (vpravo)

Zvýšená solárna aktivita

V roku 2020 začal 25. cyklus solárnej aktivity, ktorej vrchol je predikovaný na rok 2025. Zvýšená solárna aktivita Vám môže spôsobovať problém s fixovaním hlavne v obedňajších hodinách.

Solárna aktivita (modrá farba) a predikované hodnoty (červená farba)
Solárna aktivita (modrá farba) a predikované hodnoty (červená farba). Zdroj: https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression

Počet používateľov

Prekonali sme hranicu 2800 registrovaných používateľov. Za posledných 5 rokov sme narástli dvojnásobne. Ak bude rast pokračovať rovnakým tempom, na konci roka prekročíme hranicu 3000 aktívnych používateľov.

Počet aktívnych používateľov
Počet aktívnych používateľov

SKPOS je na Facebooku

Na Facebooku je nás už vyše 300. Ak nás ešte nesledujete a máte záujem o rôzne zákulisné informácie, neváhajte nás navštíviť.