SKPOS®

Slovenská priestorová
observačná služba

SKPOS®

Slovenská priestorová observačná služba

Počet používateľov
3000
používateľov
Počet rokov prevádzky
16
rokov
prevádzky
Dostupnosť služby
99,9%
dostupnosť služby

Slovenská priestorová observačná služba (SKPOS®) je multifunkčný nástroj na presné určovanie polohy objektov a javov pomocou globálnych navigačných družicových systémov (ďalej GNSS). Služba umožňuje používateľom pracovať on-line alebo dodatočne v záväzných geodetických referenčných systémoch ETRS89 a S-JTSK (v realizácii JTSK03). SKPOS® pozostáva zo siete permanentných referenčných staníc GNSS pripojených pomocou privátnej virtuálnej siete do Národného servisného centra nachádzajúceho sa na Geodetickom a kartografickom ústave v Bratislave. Národné servisné centrum je vybavené riadiacim softvérom služby, ktorý spravuje namerané družicové observácie zo siete permanentných referenčných staníc a zároveň generuje tzv. sieťové korekcie pre používateľov využívajúcich službu v reálnom čase a údaje slúžiace na dodatočné spracovanie pre používateľov vybavených postprocesingovým softvérom.

Používatelia SKPOS
Novinky RSS feed
 • Novinky za 1. polrok 2024 boli vydané v newsletteri
 • V čase od 19:00 do 21:00 môže dôjsť k výpadkom služby SKPOS z dôvodu výmeny hardvéru serverovej infraštruktúry. Nedostupné môžu byť všetky služby, vrátanie vykonávania geodetických meraní a navigácie poľnohospodárskych mechanizmov.
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 5.1.1
 • Dnes došlo k výmene antény na referenčnej stanici Považská Bystrica (SKPB). Označenie antény nájdete v zozname referenčných staníc.
 • Spustenie korekcií z družicového systému BeiDou-3 na mountpointoch SKPOS_CM_32, SKPOS_CM_32_MSM7 a SKPOS_CM_CMRx. Viac informácií o systéme BeiDou-3 môžete nájsť v sekcií návody.
 • Tretia fáza plánovanej výmeny prijímačov v roku 2024 za nové Trimble Alloy na referenčných staniciach KAME, SKSK, SKSV a TREB
 • Druhá fáza plánovanej výmeny prijímačov v roku 2024 za nové Trimble Alloy na referenčných staniciach KUZA, SKLM, SKMT, SKPB a SKSL
 • Prvá fáza plánovanej výmeny prijímačov v roku 2024 za nové Trimble Alloy na referenčných staniciach BREZ, RISA, SKRV a TELG
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble Alloy na verziu 6.23
 • Spustená nová služba "Najbližšia referenčná stanica". Viac informácií o službe nájdete v sekcií návody
 • Novinky za 2. polrok 2023 boli vydané v newsletteri
 • Výsledky z novo pripojenej monitorovacej stanice TUZV (Technická univerzita Zvolen) si môžete pozrieť cez link Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS a možnosť Fyzické stanice
 • Dnešným dňom bola ukončená výmena prijímačov na referenčných staniciach DOPL, GKU4, KOSE, LIE1, MOP2, PEMB, SKDS, SKSE, VRAN, ZELI a ZVOL za nové Trimble Alloy.
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 5.61 a Trimble Alloy na verziu 6.21
 • Pripojenie novej referenčnej stanice SPVL (Spišské Vlachy).
 • Pripojenie nových referenčných staníc JASL (Jaslovské Bohunice) a NTRA (Nitra) a zároveň ukončenie prevádzky referenčných staníc JABO (Jaslovské Bohunice) a SKNR (Nitra).
 • Novinky za 1. polrok 2023 boli vydané v newsletteri
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 5.60 a Trimble Alloy na verziu 6.20
 • Po upgrade riadiaceho softvéru nastali zmeny v poskytovaných službách:
  • na mountpointe SKPOS_CM_32 sa vysielajú korekcie vo formáte RTCM 3.4 MSM5, ktorý je plne kompatibilný s formátom RTCM 3.2,
  • na mountpointe SKPOS_CM_32_MSM7 sa vysielajú korekcie vo formáte RTCM 3.4 MSM7, ktoré sú vysielané vo vysokom rozlíšení (väčší objem prenesených údajov).

  Otestujte si, ktorý formát korekcií je vhodnejší pre váš prijímač.

 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 5.1
 • Z dôvodu zvýšených hodnôt ionosféry (najmä v čase 10:00 - 14:00) môžu pri meraní nastať problémy s fixáciou.
 • Z dôvodu zvýšených nákladov spojených s prevádzkou služby SKPOS došlo ku dňu 22.12.2022 k úpravám cien. Bližšie informácie o týchto zmenách nájdete v aktuálnom cenníku GKÚ.
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 5.56 a Trimble Alloy na verziu 6.16
 • Po výmene antény a prijímača na referenčnej stanici CSOR bola pridaná možnosť využívania družíc Galileo a Beidou.
 • V čase 13:15 - 13:40 sme zaznamenali neočakávaný výpadok sieťovej infraštruktúry v objekte GKÚ. Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 5.55 a Trimble Alloy na verziu 6.15
 • Dnes došlo k výmene prijímača na referenčnej stanici Hurbanovo (HUVO). Údaje o aktuálnom prijímači nájdete v zozname referenčných staníc.
 • Dnes došlo k výmene antény na referenčnej stanici SKDS. Aktuálne označenie antény nájdete v zozname referenčných staníc.
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 4.7.2
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 5.54 a Trimble Alloy na verziu 6.14
 • Dnes v čase 15:00-16:00 boli kvôli problému v riadiacom softvéri mountpointy SKPOS_CM_32, SKPOS_CM_CMRx a SKPOS_CM_32_MSM7 nedostupné.
 • Zaradenie referenčnej stanice DVCN (Devičany) do Permanentnej siete EUREF (EPN), čím sa stala štvrtou stanicou na území SR.
 • Zaradenie referenčných staníc BBYS, DVCN a GANP do iniciatívy Europe Plate Observing System (EPOS)
 • Zmena názvu referenčnej stanice Mukačevo z MUKA na MUK2. Zároveň bola pridaná možnosť využívania družíc Galileo A BeiDou
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 4.7.1
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 5.52 a Trimble Alloy na verziu 6.12
 • Mountpoint SKPOS_CM_CMRx bol rozšírený o družicové systémy Galileo a BeiDou
 • Boli zverejnené prezentácie z SKPOS Seminára
 • Registrácia na Seminár SKPOS 2021 bude ukončená 17.10.2021
 • Mountpoint SKPOS_CM_32_test (vytvorený na testovacie účely a obsahujúci Multi Signal Message MSM7 ) bude nahradený mountpointom SKPOS_CM_32_MSM7. Do konca septembra pobežia oba mountpointy súbežne, no od 1.10.2021 bude prístupný už iba mountpoint SKPOS_CM_32_MSM7.
 • Registrácia na Seminár SKPOS 2021 bola spustená
 • V piatok 27.8.2021 v čase od 12:30 do 17:00 bude prebiehať revízia transformačnej stanice v budove GKÚ. SKPOS bude v prevádzke, môže však dochádzať k neočakávaným krátkodobým výpadkom.
 • Seminár SKPOS 2021 sa uskutoční 20.10.2021. Viac info na stránke seminára.
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 5.50 a Trimble Alloy na verziu 6.10
 • Ukončenie prevádzky referenčnej stanice SKVT. Stanica bude v blízkej budúcnosti nahradená.
 • Bola podpísaná nová dohoda o spolupráci pri výmene údajov z permanentných staníc medzi GKÚ Bratislava a službou GNSSnet.hu (Maďarsko)
 • Pripojenie novej referenčnej stanice Devičany (DVCN)
 • Chceme byť k Vám bližšie, sledujte našu SKPOS Facebook stránku
 • Pripojenie novej referenčnej stanice ZELI (Želiezovce)
 • Pripojenie novej referenčnej stanice ZVOL (Zvolen)
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 a Trimble Alloy na verziu 5.48
 • Bola podpísaná nová dohoda o spolupráci pri výmene údajov z permanentných staníc medzi GKÚ Bratislava a službou APOS (Rakúsko)
 • Bola sprístupnená nova služba SKPOS online postprocesing. Služba umožňuje načítať záznamy GNSS vykonané statickou metódou a vypočítať súradnice spracovaním základníc voči okolitým referenčným staniciam SKPOS. Viac informácii.
 • Kvôli kapacitnej náročnosti bola upravená dostupnosť údajových súborov pre postprocesné spracovanie prostredníctvom portálu SKPOS na dobu max. 6 mesiacov. Po novom bude potrebné pre údaje GNSS na postprocesing staršie ako 6 mesiacov vytvoriť individuálnu mailovú objednávku. Príprava a poskytnutie týchto údajov bude spoplatnené paušálnou sumou 3 EUR + sadzbou 0,05 EUR za každú začatú hodinu požadovaných údajov.
 • Na referenčné stanice KOLS, GKU4, SKSV a TRCN boli nasadené absolútne individuálne kalibrácie pre systémy GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 a Trimble Alloy na verziu 5.45
 • Bola podpísaná nová dohoda o spolupráci pri výmene údajov z permanentných staníc medzi GKÚ Bratislava a Zakarpatským geodetickým centrom (Ukrajina)
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 a Trimble Alloy na verziu 5.44.
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 4.3.1.
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 a Trimble Alloy na verziu 5.43.
 • Dnes v čase do 8:10 bola kvôli problému v sieťovej infraštruktúre služba SKPOS nedostupná.
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 4.3.0.
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 4.3.0.
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 a Trimble Alloy na verziu 5.42.
 • Dnes došlo k výmene antény na referenčnej stanici Kolonické sedlo (KOLS). Aktuálne označenie prijímača nájdete v zozname referenčných staníc.
 • Informácia pre používateľov mountpointu SKPOS_CM_32: Signály z globálneho navigačného družicového systému Galileo sú opäť dostupné.
 • Informácia pre používateľov mountpointu SKPOS_CM_32: Signály z globálneho navigačného družicového systému Galileo sú momentálne v dôsledku technického problému s pozemnou infraštruktúrou celosvetovo nedostupné. Z tohto dôsledku nie je v súčasnosti možné využívať merania na Galileo.
 • Dnes v čase od 13:50-14:50 a 15:10-16:10 bol kvôli problému v sieťovej infraštruktúre mountpoint SKPOS_CM_32 nedostupný.
 • Spoločnosť Trimble spustila webovú aplikáciu Trimble GNSS Planing Online na plánovanie meraní a kontrolu počtu družíc v mieste merania.
 • Dnes v čase 13:00-15:30 bol kvôli výpadku modulu v riadiacom softvéri mountpoint SKPOS_CM_32 nedostupný. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy.
 • Pripojenie novej referenčnej stanice TRCN do sieťového riešenia služby, koniec referenčnej stanice SKTN
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 a Trimble Alloy na verziu 5.37
 • Dnes bola služba SKPOS pre meranie v reálnom čase rozšírená o nové družicové systémy Galileo a BeiDou. Korekcie pre všetky družicové systémy GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou sú dostupné na mountpointe SKPOS_CM_32. Korekcie sú poskytované v štandarde RTCM 3.2 MSM5.
 • Dnes došlo k výmene prijímača na referenčnej stanici Telgárt (TELG). Aktuálne označenie prijímača nájdete v zozname referenčných staníc.
 • Dnes došlo k výmene prijímača na referenčnej stanici Kamenica nad Cirochou (KAME). Aktuálne označenie prijímača nájdete v zozname referenčných staníc.
 • Dnes došlo k výmene prijímača na referenčnej stanici Modra-Piesok (MOP2). Aktuálne označenie prijímača nájdete v zozname referenčných staníc.
 • Dnes došlo k výmene prijímača na referenčnej stanici Nitra (SKNR). Aktuálne označenie prijímača nájdete v zozname referenčných staníc.
 • Dnes došlo k výmene prijímačov na referenčných staniciach Vranov nad Topľou (SKVT), Kamenica nad Cirochou (KAME) a Veľké Slemence (VELS). Označenia prijímačov nájdete v zozname referenčných staníc
 • Dnes došlo k výmene antén na referenčných staniciach Banská Štiavnica (BASV) a Kamenica nad Cirochou (KAME), a k výmene prijímača na referenčnej stanici Gánovce-Poprad (GANP). Označenia antén a prijímača nájdete v zozname referenčných staníc
 • Dnes došlo k výmene antény na referenčnej stanici Košice (KOSE) a Snina (SKSV). Označenia antén a ich individuálne kalibrácie nájdete v zozname referenčných staníc
 • Dnes došlo k výmene antény na referenčnej stanici Kamenica nad Cirochou (KAME). Označenie antény a jej individuálnu kalibráciu nájdete v zozname referenčných staníc
 • Dnes došlo k výmene antény na referenčnej stanici Trenčín (SKTN) a Banská Bystrica (BBYS). Označenie antén a ich individuálne kalibrácie nájdete v zozname referenčných staníc
 • Dnes došlo k výmene antény na referenčnej stanici Levice (SKLV). Označenie antény a jej individuálnu kalibráciu nájdete v zozname referenčných staníc
 • Dnes bol do sekcie SKPOS/Infraštruktúra pridaný zoznam referenčných staníc SKPOS s informáciou o súradniciach vo formáte XYZ, alebo ϕλh, type antény aj s možnosťou stiahnutia súboru s individuálnou absolútnou kalibráciou a type prijímača
 • Vážení používatelia služby SKPOS, problém s nedostupnosťou služby pre generovanie súborov Rinex pre post-processing sa podarilo odstrániť
 • Vážení používatelia služby SKPOS, stále pretrváva problém s nedostupnosťou služby pre generovanie súborov Rinex pre post-processing. Na jeho odstránení sa pracuje. Vieme poskytnúť súbory Rinex z referenčných staníc siete SKPOS. V prípade záujmu posielajte svoje požiadavky na e-mailovu adresu skpos@skgeodesy.sk.
 • Vážení používatelia služby SKPOS, dnes, t.j. 21.11.2017 približne v čase od cca 12:30 nastal výpadok siete v celom objekte GKÚ, dôsledkom čoho má služba SKPOS výpadok. Veríme, že bude odstránený čím skôr. Aktuálne informácie ktoré máme ale hovoria o tom, že to môže trvať aj pár hodín. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.
 • Vážení používatelia služby SKPOS, v utorok 17.10.2017 približne v čase od 12:00 do 13:00 hod. nastal výpadok siete v celom objekte GKÚ, dôsledkom čoho mala služba SKPOS výpadok. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.
 • Vážení používatelia, vo štvrtok 12.10.2017 v čase od 16:00 do 20:00 hod. bude prebiehať aktualizácia firmvéru diskových polí. Štandardne uvedená aktualizácia nespôsobuje výpadky dostupnosti, no napriek tomu vás o tejto skutočnosti informujeme.
 • Nadobúda účinnosť Dodatok č. 1 zo dňa 30.5.2017 k smernici ÚGKK O-84.11.13.31.12.00-16 na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom SKPOS
 • V čase od 6:30 do 8:15 bola služba krátkodobo nedostupná. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy.
 • Vážení používatelia služby SKPOS, oznamujeme Vám, že služba SKPOS je z technických príčin nedostupná. Na odstránení problému sa pracuje. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy.
 • Služba SKPOS je po niekoľkohodinovom prerušení opäť plne funkčná.
 • Od 2.6.2017 je k dispozícii v sekcii Zaujímavosti Publikácia 10 rokov SKPOS vydaná pri príležitosti 10 výročia SKPOS, ktoré bolo v roku 2016
 • 2.3.2017 v čase od 16:00 do 16:15 môže dôjsť k výpadkom služby SKPOS z dôvodu výmeny proxy servera dátového centra GKÚ
 • 23.2.2017 v čase od 18:00 do 22:00 môže dôjsť k niekoľko sekundovým výpadkom služby SKPOS z dôvodu upgradu dátového centra GKÚ
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 5.20/5.20
 • Služba SKPOS bude v čase od 12.1.2017 18:00 do 13.1.2017 7:00 prerušená z dôvodu servisnej odstávky dátového centra GKÚ
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 5.15/5.15
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 5.03/5.02 a prijímačov Trimble NetR8 na verziu 4.87/3.62
 • Nastavenie absolútnej kalibrácie na referenčnej stanici BBYS
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 3.5.6,
  pripojenie novej referenčnej stanice VELS do sieťového riešenia služby
 • Úprava služieb SKPOS: zrušenie limitov RTK meraní v službách SKPOS_cm a SKPOS_dm
 • Pripojenie zahraničnej stanice KROS do sieťového riešenia služby
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 4.93/4.93
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 3.5.5
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 3.1.5
 • Pripojenie zahraničnej stanice WIEN do sieťového riešenia služby
 • Pripojenie nových referenčných staníc TELG, KAME a BASV do sieťového riešenia služby
 • Dočasné prerušenie prevádzky služby z dôvodu migrácie IT infraštruktúry na nový hardvér
 • Zrušenie referenčnej stanice SKSO
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 4.85/4.29
 • Úprava cien služieb a produktov SKPOS podľa cenníka produktov a služieb GKÚ Bratislava
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 2.5.9
 • Zrušenie referenčnej stanice SKRS. Pripojenie novej stanice RISA
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 2.5.8
 • Upgrade firmvéru prijímačov Trimble NetR9 na verziu 4.81/4.29
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 2.5.7
 • Pripojenie 12 zahraničných referenčných staníc do sieťového riešenia služby
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 2.5.6
 • Upgrade riadiaceho softvéru služby Trimble Pivot Platform na verziu 2.5.4
Novšie Staršie