SKPOS®

Slovenská priestorová
observačná služba

SKPOS Generovanie údajov pre postprocesing

SKPOS Generovanie údajov pre postprocesing je dostupné všetkým registrovaným používateľom SKPOS, ktorí majú platný kontrakt z jednej zo služieb SKPOS_dm, SKPOS_cm alebo SKPOS_mm. SKPOS Generovanie údajov je dostupné prostredníctvom portálu SKPOS, po prihlásení sa do svojho účtu.

SKPOS Generovanie údajov umožňuje samoobslužne generovať údaje pre postprocesing pre virtuálne referenčné stanice alebo referenčné stanice SKPOS. Výsledné súradnice po spracovaní so zafixovaním stiahnutých súborov sú v záväznom geodetickom referenčnom systéme ETRS89 (ETRF2000, epocha 2008.5).


Dôležité informácie, požiadavky a obmedzenia:

Postup práce - návod

Po prihlásení sa do účtu na Portáli SKPOS vyberte v riadkovom menu položku Generovanie údajov.

Portál SKPOS

Zadanie nového generovania údajov prebieha v nasledujúcich krokoch:

  1. Kliknite na tlačidlo Začať nové generovanie údajov,
  2. V ďalšom okne zvoľte typ stanice pre generovanie údajov, kliknite na
    1. Permanentné referenčné stanice (CORS) alebo
    2. Virtuálna referenčná stanica (VRS)
  3. V prípade voľby Virtuálna referenčná stanica (VRS) je nutné zadať súradnice VRS. Súradnice je možné vyplniť vo forme elipsoidických súradníc (elipsoidická šírka, dĺžka a výška), alebo vo forme geocentrických súradníc X, Y, Z pomocou tlačidla Prepnúť do geocentrického karteziánskeho súradnicového systému, alebo presunom ikony po mape na požadované miesto. SKPOS Generovanie údajov
  4. V prípade voľby Permanentné referenčné stanice (CORS) vykonáte výber požadovaných referenčných staníc prostredníctvom mapy alebo zoznamu. V prípade záujmu vybrať viac referenčných staníc, podržte pri výbere klávesu Ctrl. SKPOS Generovanie údajov
  5. V ďalšom kroku je potrebné zadať požadovanú dobu zvolením dátumu, začiatku a trvania požadovaných údajov, spolu s intervalom záznamu. SKPOS Generovanie údajov
  6. Posledným krokom generovania je výber spôsobu doručenia vygenerovaných údajov (stiahnutie vygenerovaných údajov alebo odoslanie vygenerovaných údajov na email) a výber formátu výstupných súborov podľa uvedených možností. SKPOS Generovanie údajov

Vygenerovanie súborov trvá niekoľko minút, v závislosti od veľkosti generovaných údajov a zaneprázdnenosti servera. Stav a históriu generovaní si môžete prezerať v základom menu Generovanie údajov.

SKPOS Generovanie údajov

Chybové hlásenia

V prípade výskytu chyby v ktoromkoľvek kroku generovania údajov softvér vypíše chybovú hlášku v anglickom jazyku. Pokúste sa zadanie generovania ešte raz korektne zopakovať a pokiaľ sa chyba objavuje, kontaktujte nás.

SKPOS Generovanie údajov

Najčastejšími zdrojmi chýb býva:

Parametre antén referenčných staníc SKPOS - kalibračné súbory

Niektoré antény majú určené presné parametre polohy a variácie fázového centra individuálnou absolútnou robotickou kalibráciou. Na ostatných anténach sú pri výpočtoch používané hodnoty z tzv. typových absolútnych kalibrácii.