SKPOS®

Slovenská priestorová
observačná služba

SKPOS seminár 2021 - prezentácie


Blok 1: SKPOS - správa, novinky, plány

Čo je nové v SKPOS Prezentácia Videozáznam

Aktuálny stav siete referenčných staníc, poskytované služby, ceny a novinky

Kontrola kvality SKPOS Prezentácia Videozáznam

Čo všetko robíme, aby boli poskytované údaje kvalitné

Prínos družicových systémov Galileo a BeiDou Prezentácia Videozáznam

Informácie o poskytovaných službách, prínos systémov Galileo a BeiDou

SKPOS Online Postprocesing Prezentácia Videozáznam

Spracovanie statických meraní, chyby, praktické rady. Spracovanie statických meraní bez nutnosti vlastného softvéru

Naše plány do budúcna Prezentácia Videozáznam

Informácie o najbližších zmenách a chystaných novinkách


Blok 2: Užitočné informácie pre používateľov

Rušenie GPS/GNSS signálu Prezentácia Videozáznam

Vplyv rušičky GPS signálu na geodetické meranie

SKPOS mimo geodézie Prezentácia Videozáznam

SKPOS nie je len geodézia - rôzne oblasti využitia SKPOS

Vyhodnotenie pripomienok z dotazníka Prezentácia Videozáznam

Vaše pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti služby SKPOS a naše komentáre k nim

Z otázok používateľov - najčastejšie chyby Prezentácia Videozáznam

Časté chyby pri meraní a objednávaní služby SKPOS