SKPOS®

Slovenská priestorová
observačná služba

SKPOS seminár 2016 - fotogaléria, prezentácie

SKPOS Seminár 2016 fotogaléria

Blok 1: SKPOS - správa, história, novinky, registrácia, plány

Základné informácie o SKPOS

Aktuálny stav siete referenčných staníc, poskytované služby, ceny a novinky

10 rokov SKPOS

História, vybavenie a vývoj 10 rokov prevádzky SKPOS. Štatistiky a tabuľky (stanice, softvér, ceny, využitie, grafy)

SKPOS back office

Riadiace centrum, správa účtov, nástroje na správu a analýzu dát, support, výpočet súradníc

SKPOS front office

Online registrácia - bez papierových zmlúv, webová stránka, online obchod

SKPOS a legislatíva

SKPOS z pohľadu legislatívy, súčasný stav a výhľad do budúcnosti

SKPOS spolupráca a podpora projektov

Typy a účel spolupráce prevádzkovateľa. Projekty podporované údajmi z referenčných staníc SKPOS. EUREF, IGS, EUPOS, E-GVAP, ...


Blok 2: Užitočné informácie pre používateľov

Vyhodnotenie pripomienok z dotazníka

Vaše pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti služby SKPOS a naše komentáre k nim

Využitie SKPOS

SKPOS nie je len geodézia - rôzne oblasti využitia SKPOS. Štatistiky a zaujímavosti

Z otázok používateľov - praktické riešenie problémov

Časté chyby pri RTK/RTN meraní, chyby pri spracovaní merania postprocessingom

Sme prirpavený na Galileo a BeiDou?

SKPOS a Galileo - aktuálny stav, príprava, testovanie a budúcnosť využitia navigačných systémov