SKPOS®

Slovenská priestorová
observačná služba

Otázky a odpovede z dotazníka 2021


1. Konštatovanie, že mi nič nechýba a som spokojný so službou

Veľmi si ceníme všetky reakcie na chod a prevádzku služby.


2. Oznamovať výpadky mailom alebo sms, možnosť rýchlo v reálnom čase overiť kvalitu služieb, prípadne ich dostupnosť a výpadky, oznamovať plánované výpadky

SKPOS za posledných 5 rokov nemala plánovaný výpadok. Niektorí používatelia využívajú službu nonstop, preto si nemôžeme dovoliť plánovaný výpadok. Serverová infraštruktúra je zdvojená a pri každom plánovanom zásahu na produkčnom serveri sú všetci používatelia presmerovaní na záložný server. Všetky výpadky sú spojené s neočakávanými problémami v sieti, internete alebo v riadiacom softvéri. V roku 2020 bola dostupnosť služby podľa nezávislého monitoringu 99,9% čo predstavuje výpadok 8 a trištvrte hodiny za rok.

Na informovanie o neočakávaných výpadkoch plánujeme vytvoriť novú sekciu na webovej stránke SKPOS. Oznamovanie výpadkov bude možné prostredníctvom webu, RSS kanálu, mailu a zvažujeme aj SMS. Súčasťou bude aj overenie internetového pripojenia priamo na SKPOS server.


3. Dôležité aktuálne informácie zasielať e-mailom, informácie o novinkách do mailu, nie som na FB...

Všetky dôležité informácie nájdete na úvodnej stránke SKPOS, nižšie v sekcii Aktuality. Tí, ktorí využívajú RSS čítačku môžu využiť pripravený RSS kanál. Všetky dôležité informácie ako zmeny obchodných podmienok, poskytovanie nových služieb, atď., zasielame aj emailom.


4. Častejšie organizovať semináre, školenia, lepšie vysvetlenie meraní pre amatérov, lepšie vysvetlenie referenčných systémov

Prvý seminár sme organizovali v roku 2016, po piatich rokoch organizujeme druhý seminár. V roku 2019 prebehlo krátke školenie v rámci podujatia „Svetový deň geodetov“ usporiadaného Úradom geodézie, kartografie a katastra SR. Veľké množstvo informácii máme zverejnených na webovej stránke SKPOS. Voľne k stiahnutiu je dostupná Smernica na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom SKPOS. Informácie ohľadom referenčných systémov sú v rozsiahlej miere zverejnené na Geoportáli. Geodetický a kartografický ústav nemá v náplni činnosti organizovanie školení.


5. Nonstop tel. podpora, aspoň medzi 6:00 – 21:00 každý deň

Sme zamestnanci verejnej správy a support robíme najlepšie ako vieme v rámci nášho pracovného času a častokrát aj mimo neho. Nie je pre nás z personálneho hľadiska možné zriadiť nonstop telefonickú podporu a nie je to ani rentabilné, nakoľko mimo pracovných hodín využíva SKPOS minimum používateľov. Samozrejme ak nastane výpadok, sme k dispozícii aj mimo pracovných hodín.


6. Slabé pokrytie internetu, preťažená sieť, výpadky v čase obeda, problémy na Záhorí

Všeobecne najviac problémov s meraním je spôsobených slabým pokrytím mobilného internetu a preťaženou sieťou. Niektorí operátori v čase špičky obmedzujú rýchlosť pripojenia, čo vedie k problémom pri meraní. V takýchto prípadoch môže pomôcť mať SIM karty viacerých operátorov. Ak využívate meranie na mountpointe SKPOS_CM_32 (podpora Galileo a BeiDou) môže pomôcť zmena na mountpoint SKPOS_CM_31. Síce stratíte podporu Galileo a BeiDou ale na tomto mountpointe sa vysielajú korekcie, ktoré majú tretinovú veľkosť. Na správne fungovanie je potrebné prijímať údaje rýchlosťou 0,5 kB/s pri mountpointe SKPOS_CM_31 a 1,5 kB/s pri mountpointe SKPOS_CM_32. Mapy pokrytia jednotlivých operátorov: 4ka, O2, Orange, Telecom. Ak nie je možné RTK meranie, stále môžete využiť statické meranie alebo metódu PPK.


7. Veľmi často mi vypadáva RTK signál, časté vypadávanie signálu, neskoršie nabehnutie GP, ustavične pripájanie a odpájanie zo siete

Vo väčšine prípadov nie je problém s RTK signálom, ale problém je v mobilnom internete, viď. pripomienka č. 6.


8. Občas sa stáva, že napriek príjmu 12 dobre postavených satelitov a dobrom 4G internetovom pripojení GNSS nie je schopné vyrátať fixnú polohu. Tak by možno potešila nejaká appka, ktorá by ukázala kvalitu spojenia s SKPOS, tok informácii, vyťaženosť a podobne.

Ako už bolo zodpovedané v pripomienke č. 2 chystáme vytvoriť na SKPOS stránke sekciu, kde budeme informovať o všetkých neočakávaných výpadkoch. Súčasťou stránky bude aj overenie internetového pripojenia priamo na server SKPOS.


9. Podpora družíc BeiDou tretej generácie vo VRS korekciách

9. Momentálne sú vo VRS korekciách vysielané BeiDou družice I. a II. generácie. Algoritmus na generovanie korekcii pre družice BeiDou III. generácie je veľmi náročný a museli by sme obstarať nový hardvér na serveroch a vymeniť takmer všetky prijímače na referenčných staniciach. Postupne tak robiť budeme, ale nevieme časovo odhadnúť kedy budeme na 100% pripravení. Momentálny úžitok BeiDou III. generácie je malý, nakoľko len veľmi málo používateľov je schopných tieto družice využiť. Družice BeiDou III. generácie sú však už dostupné v postprocesných údajoch z referenčných staníc, stiahnutých cez SKPOS Online Obchod.


10. Viac referenčných staníc a lepšie pokrytie v hornatých oblastiach, viac referenčných staníc na východe, zriadiť stanicu v Jastrabí pri Michalovciach, zriadiť stanicu v Bardejove

Sieť referenčných staníc SKPOS je dostatočne hustá (v porovnaní so službami v okolitých krajinách). Stanice sú od seba vzdialené v priemere 45 km. V okolí Jastrabia pri Michalovciach sa nachádza niekoľko SKPOS staníc: VELS (24 km), TREB (25 km), KAME (25 km), KOLS (31 km), SKSV (32 km). Momentálne sa premiestňuje stanica vo Vranove nad Topľou do novej lokality (31 km). Preto v okolí Jastrabia neplánujeme zriadiť referenčnú stanicu. Za posledné obdobie boli premiestnené stanice vo Zvolene, Želiezovciach, Devičanoch (okres Levice) a bola pripojená poľská stanica NWT1 (Nowy Targ). Do budúcnosti uvažuje o zriadení stanice na Kysuciach. V hornatých oblastiach neevidujeme problém s korekciami, niektoré stanice máme aj vo vyšších nadmorských výškach (Gánovce, Telgárt, Liesek). Vo väčšine prípadov je problém s internetovým pokrytím.


11. Väčší počet družíc, vlastné slovenské družice

Príchodom systémov Galileo a BeiDou narástol počet družíc takmer dvojnásobne. V budúcnosti narastie počet využiteľných družíc podporou BeiDou tretej generácie. Vlastné družice sú mimo naše technické znalosti a rozpočet.


12. Aplikácia alebo program, ktorý by vedel dopredu naplánovať kedy bude na danom mieste najväčší počet družíc

Takouto aplikáciou je napr. GNSS Planning Online. Aplikácia zobrazuje počty družíc a grafy pre zadanú lokalitu a deň.


13. Možnosť zobrazenia pohybu stroja vo vlastnom časovom okne/úseku, možnosť vidieť trajektóriu pohybu prijímača od určitého času do okamihu pozerania

Zobrazenie merania je možné v SKPOS Online Obchode v sekcii VRS iScope (história) alebo VRS iScope Live (v reálnom čase).


14. EPOS s prístupom v Nemecku

Nerozumieme pripomienke, prosím skúste nás kontaktovať a podrobnejšie vysvetliť o čo ide.


15. Zastaraná forma www stránky, zmodernizovať www stránku

Súčasná verzia SKPOS stránky bola vytvorená pred 6timi rokmi. Stránka je plne responzívna a dobre sa zobrazuje aj v mobilných zariadeniach. Stránka je jednoduchá a používateľsky prívetivá. Plánujeme stránku zmodernizovať, ale momentálne to nie je priorita. SKPOS Online Obchod, ktorý sa využíva na generovanie postprocesných údajov, je na tom horšie. Stránka je ťažkopádna a mobilná verzia nezobrazuje všetky informácie. SKPOS Online Obchod je generovaný riadiacim softvérom a snažíme sa tlačiť na dodávateľa, aby túto stránku zmodernizoval.


16. Upgrade, upgrade, upgrade

Upgrade hardvéru a softvéru robíme vždy, ako je to možné. Momentálne testujeme novú verziu riadiaceho softvéru. Ak pôjde všetko v poriadku vykonáme upgrade aj na produkčnom serveri. Taktiež vykonávame upgrade firmvéru na prijímačoch. Vždy udržiavame všetky komponenty čo najaktuálnejšie.


17. Načo, ako a čím sa dá využiť postprocesing

Postprocesing a meranie statickou metódou sa používa najmä v prípadoch, ak nie je možné použiť RTK meranie (napr. kvôli nedostupnosti internetu) alebo v prípadoch, kedy je vyžadovaná vyššia presnosť ako pri RTK metóde. Po nameraní statických údajov sa v kancelárii údaje spracujú postprocesným softvérom. Postprocesný softvér môže byť nahradený aplikáciou SKPOS Online Postprocesing. Meranie sa napojí na údaje z referenčných staníc SKPOS. Tieto údaje sa dajú stiahnuť cez SKPOS Online Obchod. Viac podrobnosti nájdete v §7 Smernici na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom SKPOS, v návode na generovanie údajov z SKPOS Online Obchodu a v návode na prácu s aplikáciou SKPOS Online Postprocesing.


18. Pri generovaní údajov z virtuálnej stanice by sa mi viacej hodilo písať čas od do vo formáte hodina minúta sekunda namiesto toho ako je to teraz, že sa zadá čas začiatku a potom sa zadá trvanie v hodinách a minútach. Musím si to prepočítavať keďže vždy viem iba začiatok a koniec observácie, nie jej trvanie v minútach.

Niekomu vyhovuje súčasný spôsob, niekomu vami popísaný. Súčasný spôsob je zvolený preto, ak niekto generuje údaje cez polnoc, musel by vo vami popísanom spôsobe vyberať nielen hodinu a minútu konca ale aj dátum konca. V súčasnosti postačuje vybrať raz dátum, hodinu a minútu začiatku a trvanie. Spôsob výberu začiatku a konca neplánujeme meniť.


19. Práve vyššie uvedená možnosť postprocesingu pre spracovanie statických meraní je to čo vieme v budúcnosti použiť

Teší nás záujem o aplikáciu SKPOS Online Postprocesing. Návod ako s aplikáciou pracovať nájdete na web stránke SKPOS.


20. PPK kinematika

Prostredníctvom SKPOS je možné merať aj metódou PPK. Viac informácii nájde v Smernici na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom SKPOS. Spracovanie PPK meraní nie je možné aplikáciou SKPOS Online Postprocesing a zatiaľ dodávateľ neplánuje túto funkcionalitu zapracovať. Na spracovanie PPK meraní teda potrebujete vlastný výpočtový softvér.


21. API na sťahovanie dát z referenčných staníc

API na sťahovanie údajov by bolo možné po obstaraní modulu iGate, ale len pre RINEX verzie 2. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že zatiaľ automatizované sťahovanie RINEXov nebude sprístupnené a počkáme kým dodávateľ vytvorí riešenie pre RINEX 3.


22. Používatelia GNSS prístrojov iných výrobcov ako Trimble (napr. Leica, Topcon, Sokkia, Stonex, Geomax, Javad, Carlson,...) by pre plnohodnotné využitie aplikácie SKPOS Online Postprocesing určite ocenili možnosť importu formátov týchto značiek, pretože nie každý rover podporuje priamo export do výmenného formátu rinex

Práve pre rôznorodosť formátov GNSS bol štandardizovaný formát RINEX, ktorý je nezávislý od typu prijímača a softvéru. Odporúčame využiť práve tento formát. Nie je v našich možnostiach implementovať import iných proprietárnych formátov, na ktoré nemáme licenciu ani znalosť akú štruktúru tieto formáty majú.


23. Návody na postpocesing, pri mapovaní dronmi s PPK modulom. Lepšie vysvetlenie jednotlivých možnosti spracovania dát. Možnosť sťahovania údajov o meraní, resp. zasielanie mesačného reportu o meraní a využití služieb pre každé konto

Návody na generovanie statických údajov pre postprocesing a na prácu s aplikáciou SKPOS Online Postprocesing sú dostupné na webovej stránke SKPOS. Z kapacitných dôvodov nie je možné zasielať každému používateľovi mesačný výpis merania. História merania je dostupná po prihlásení sa v SKPOS Online Obchode v sekcii Môj Účet – História prístupov. Zobrazenie jednotlivých meraní v mape je možné v sekcii VRS iScope.


24. Možnosť nanovo vygenerovať zabudnuté heslo

Táto možnosť pribudne po upgrade riadiaceho softvéru na verziu 4.5. Momentálne túto verziu testujeme na záložnom serveri. Možnosť vygenerovať zabudnuté heslo teda pribudne v závere roka 2021.


25. Meranie výšok - pri meraní cez Leica Smart Net výšky sedia +- na nivelačnú sieť pri SKPOS je rozdiel väčšinou 8 cm, merané tým istým prístrojom prepnuté do druhej služby nedá sa upraviť model tak, aby to sedelo s nivelačnou sieťou aspoň +-?

Porovnávať výšky určené metódou GNSS s výškami v nivelačnej sieti nie je úplne správne. Samotné RTK meranie má výškovú presnosť 2-4 cm. Keď sa k tomu pridá presnosť kvázigeoidu (DVRM05), ktorá je 3,4 cm a samotnej presnosti nivelačnej siete, kde niektoré body boli merané pred x rokmi sa dostaneme k odchýlke, ktorú bežne dosiahnete pri RTK meraniach. Kvázigeoid je model, ktorý slúži na prevod elipsoidických výšok na nadmorské výšky. Autorom kvázigeoidu rovnako ako správcom SKPOS je Geodetický a kartografický ústav. Tzn. že všetky služby používajú jeden a ten istý model, prispôsobený pre typ prijímača. Model je voľne dostupný na stiahnutie na stránkach geoportálu.
SKPOS vysiela hodnoty kvázigeoidu v RTCM správach 1021 a 2023. Väčšina prijímačov ich nepoužíva, ale používajú svoj interný model v prijímači (je potrebné pozrieť nastavenie prijímača). V priebehu niekoľkých rokov je naplánovaný prechod na nový výškový systém EVRS a s tým bude spojený aj nový a presnejší kvázigeoid.


26. Vyjadrujem veľkú nespokojnosť s RTK meraním a neustálym inicializovaním merania. Tento problém sa nám vyskytuje pri meraniach v okr. Nitra. Už sme poukazovali na tento problém prostredníctvom firmy xxx. Žiaľ bez zmeny

Problém v okolí Nitry bol spôsobený zvýšeným oneskorením toku údajov z referenčnej stanici v Nitre. Stanica nám síce posielala údaje, ale v určitých okamihoch boli oneskorené, čo spôsobovalo, že riadiaci softvér vyvolal reinicializáciu. Tento problém bol vyriešený odstránením chybného zariadenia na sieťovej infraštruktúre. Ak u vás problém pretrváva, neváhajte nás kontaktovať.


27. Meranie v ťažšie dostupných miestach

Ako každá metóda, tak aj RTK má svoje limity a nedá sa použiť na každom mieste. Napomôcť v ťažšie dostupných lokalitách môže využitie družíc Galileo a BeiDou


28. Prehľad prístupov by mohol byť zoradený podľa dní, nie podľa jednotlivých prihlásení do služby. Napríklad pri výmene batérie v ovládači alebo akomkoľvek prerušení prístupu k službe je vytvorený nový záznam, čo je logické, ale v histórii prístupov by som uvítal, keby boli spárované k jednému dátumu a jednotlivé dátumy (dni) od seba oddelené

Jeden riadok v tabuľke sa rovná jednému prístupu. Niektorí používatelia merajú nonstop aj niekoľko dní a je to jedno meranie. Zobrazenie histórie prístupov preto neplánujeme meniť.


29. Využívame pre meranie na plavidle na Dunaji. Ak by sa rozširovalo pokrytie, tak by sa mohlo prihliadať aj na dostupnosť služby na toku a pri brehoch Dunaja

Meranie na plavidle na rieke Dunaj je plne pokryté nakoľko do sieťového riešenia máme pripojené aj maďarské stanice. Meranie na SKPOS je obmedzené len na územie SR a blízko za jeho hranicou, cca. 1km. Problém môže byť v internetovom pokrytí, ktoré nevieme ovplyvniť.


30. Neobmedzovať v odôvodnených prípadoch na základe dohody pre vybrané organizácie množstvo stiahnutých dát za rok

Všeobecné obchodné podmienky musia platiť pre každého rovnako. Po prečerpaní stiahnutých dát je možné si zakúpiť ďalší prístup. Pre používateľ, ktorý potrebujú viac postprocesných údajov je vhodná služba SKPOS_mm, ktorá obsahuje 1000 h údajov.


31. Dostupnosť

V roku 2020 bola dostupnosť služby podľa nezávislého monitoringu 99,9% čo predstavuje výpadok 8 a trištvrte hodiny za rok.


32. História meraní za dlhšie obdobie s vizualizáciou polohy merania, alebo aspoň pribl. polohy, by uľahčila vyhľadávanie v meraniach (niečo podobné ako VRS iScope, alebo by to mohlo byť aj jednoduchšie)

História meraní je obmedzená na 50 záznamov za posledných 30 dní z kapacitných dôvodov. Sú to terabajty údajov, ktoré nie je možné držať na produkčnom serveri. SKPOS Online Obchod je generovaný riadiacim softvérom a snažíme sa tlačiť na dodávateľa, aby túto stránku zmodernizoval a zjednodušil.


33. Satelitne pozadie

Na zobrazení ortofotomapy do VRS iScope pracujeme s dodávateľom riadiaceho softvéru. Zatiaľ to z technických príčin nie je možné.


34. Aby som si mohol pozrieť úhradu služieb na internete nakoľko platíme viaceré aplikácie

Zvažujeme zaviesť online platby cez platobnú bránu (platba kartou a internet bankingom). V rámci toho by sme zaviedli aj overenie úhrady.